Verblyf

Adverteer jou beskikbare verbly hier. Koste eenmalige R 1,200 (geldig vir ‘n jaar), ingesluit jou eie bladsy op die Nyliefees web werf met jou logo, kontak informasie, foto’s en google liggings kaart. Nog verblyf opsies sal binnekort hier beskikbaar gestel word:

Kliek asb om ons adverteerders en borge te ondersteun:

[wp_bannerize_pro numbers="1" orderby="random" categories="verblyf"]

Kontak asb die volgende persone vir advertensies:

Marlene De Villiers

Lasting Legacy Entertainment

+27 65 891 6616

Sonette Ebersöhn

Waterberg Sakekamer

Tel: 014 007 0572 | Faks: 086 656 0504

Rudi Schlieben

Webmeester / Bemarker

Equadoor Web Design & Marketing Services

Tel: 082 92 31878 – kontak my gerus via Whatsapp, die vodacom sein is soms swak op die plaas.